GHTK tuyển dụng mọi vị trí 

Hướng dẫn đăng kí giao hàng tiết kiệm nhanh nhất

Xã hội phát triển dẫn đến nhu cầu trao đổi hàng hóa, mua bán online của con người ngày càng trở nên phổ biến hơn. Để đáp ứng được nhu cầu trao đổi hàng hóa thì các loại hình dịch vụ có tiềm năng phát triển khá mạnh. Trong đó dịch vụ giao hàng tiết […]

Xem chi tiết