Bảng Màu Sơn Jotun – Sắc Màu Jotun 2023

Bảng Màu Sơn Jotun 2023 – Xu hướng màu sắc Jotun 2023

Màu sắc trong bảng màu kết nối chúng ta với thế giới tự nhiên, tôn vinh lối sống mộc mạc, những vật dụng thủ công và cái đẹp từ những thứ không hoàn hảo.

Những cảnh sắc êm dịu này rất lý tưởng để mang đến không gian thành thị một sắc màu nông trại sang trọng, hoặc một chút hơi hướng đồng quê.

Bảng Màu Sơn Online Tavaco bên dưới tiện dụng đầy đủ tấc cả các màu trong hệ thống pha bảng màu sơn Jotun Việt Nam.

Trong ứng dụng Cây màu online màu sắc chỉ mang tính TƯƠNG ĐỐI để THAM KHẢO gam màu mà quý khách hàng mong muốn.

Có thể nhập mã màu đã có sẵn vào ô tìm kiếm kế bên dưới để tìm màu 1 cách nhanh nhất để.

Quý khách có nhu cầu chọn màu hoặc tư vấn màu liên hệ trực tiếp để tavaco.vn cung cấp bảng màu thực tế (miễn phí) để chọn màu cho chính xác hơn. Xin cảm ơn! Hotline: 0777158881

Bảng màu sơn

Mã màuMàu Sơn
1622 REFLEKTION
10001 DIJON YELLOW
10961 RAW CANVAS
8546 LOCAL GREEN
20145 WISDOM
5489 FREE SPIRIT
20142 DAYDREAM
4863 STATEMENT BLUE
11174 CURIOUS MIND
11175 ADVENTURE
12125 IMPRESSION
20144 GROUNDED RED
7637 EXHALE
4894 OCEAN AIR
12120 DESERT PINK
12124 NATURAL CLAY
20162 MELLOW
1563 LUCERNE
1288 GRAND SHADOW
5503 NATURAL BLUE
5504 COASTAL BLUE
1973 OBJECTIVE
12126 SILHOUETTE
6379 CITYSCAPE
0599 BLUE
12123 CONTEMPORARY WHITE
10246 VELVET
5249 ARTIC GREY
10683 CASHMERE
5030 ST. PAULS BLUE
1145 BAND STRONE
2992 DELIGHTFUL PINK
10428 MASALA
0118 PERSIAN PEARL
0117 DOVE GREY
0115 LFINT
1352 TENDER GREY
0553 ASCOTT
0498 BALLET SLIPPERS
0486 EARLY RAIN
0121 PEARL
0556 FRESH CONCRETE
0561 RAINFOREST
0471 LIGHT ANTIQUE
0113 GREEN BRUME
0567 DASSLE LIGHT
0562 MONSOON CLOUD
0520 EMPIRE
0274 CACTUS
0254 DARK MAGNOLIA
0568 WOOD SMOKE
0201 WHITE SATIN
0394 SOFT GREY
5366 TAR
5255 SPACE GREY
1038 SMOOTH IVORY
2150 SAMOAN SAND
S8500-N
S7020-G50Y
S7020-G10Y
S7020-B90G
S7020-B70G
S7010-B90G
S6530-B50G
S6030-R10B
S6030-B70G
S6030-B50G
S6030-B10G
S6020-B90G
S6020-B70G
S5540-R90B
S5540-B50G
S5502-Y
S5502-R
S5502-B
S5045-B10G
S5040-Y90R
S5040-Y70R
S5040-Y50R
S5040-Y30R
S5040-R90B
S5040-R
S5040-G30Y
S5040-G10Y
S5040-B90G
S5040-B50G
S5040-B10G
S5030-Y10R
S5030-R10B
S5030-G90Y
S5030-B90G
S5030-B70G
S5030-B50G
S5030-B10G
S5020-Y10R
S5020-R10B
S5020-B70G
S5020-B10G
S5010-B70G
S4550-R80B
S4550-R70B
S4550-G50Y
S4550-B50G
S4502-R
S4502-B
S4050-Y90R
S4050-Y50R
S4050-Y20R
S4050-R80B
S4050-R
S4050-G50Y
S4050-B70G
S4050-B50G
S4040-Y40R
S4040-Y30R
S4040-Y20R
S4040-Y10R
S4040-R90B
S4040-R80B
S4040-R70B
S4040-R50B
S4040-R10B
S4040-G90Y
S4040-G30Y
S4040-B10G
S4030-Y20R
S4030-Y10R
S4030-R90B
S4030-G90Y
S4030-B10G
S4020-B70G
S4020-B50G
S4005-Y80R
S4005-Y50R
S4005-R80B
S4005-G80Y
S4005-G20Y
S4005-B20G
S4000-N
S3560-R90B
S3560-G50Y
S3560-G10Y
S3502-Y
S3502-R
S3502-G
S3502-B
S3065-R90B
S3065-G10Y
S3060-Y30R
S3060-R90B
S3060-R70B
S3060-R10B
S3060-G30Y
S3060-G10Y
S3060-B70G
S3055-B50G
S3050-Y40R
S3050-Y30R
S3050-Y20R
S3050-Y10R
S3050-R90B
S3050-R80B
S3050-R70B
S3050-R10B
S3050-G50Y
S3050-G10Y
S3050-B70G
S8010-R90B
S3050-B10G
S3040-Y90R
S3040-Y70R
S3040-Y50R
S3040-Y30R
S3040-Y10R
S3040-R80B
S3040-R70B
S3040-R50B
S3040-R10B
S3040-G90Y
S3040-G50Y
S3040-G30Y
S3040-G10Y
S3040-B90G
S3040-B70G
S3040-B70G
S3040-B10G
S3030-Y90R
S3030-Y70R
S3030-Y40R
S3030-Y20R
S3030-Y10R
S3030-R90B
S3030-R80B
S3030-R50B
S3030-G90Y
S3030-G50Y
S3030-G30Y
S3030-G10Y
S3030-B90G
S3030-B70G
S3030-B50G
S3030-B10G
S3020-Y90R
S3020-Y50R
S3020-Y40R
S3020-Y30R
S3020-Y10R
S3020-R80B
S3020-R50B
S3020-R10B
S3020-G50Y
S3020-G30Y
S3020-G10Y
S3020-B70G
S3020-B50G
S3020-B10G
S3010-Y90R
S3010-Y80R
S3010-Y70R
S3010-Y50R
S3010-Y40R
S3010-Y30R
S3010-Y20R
S3010-Y10R
S3010-R90B
S3010-R80B
S3010-R70B
S3010-R50B
S3010-R10B
S3010-G90Y
S3010-G30Y
S3010-G10Y
S3010-B90G
S3010-B70G
S3010-B50G
S3010-B10G
S3005-Y50R
S3005-Y20R
S3005-R80B
S3005-R20B
S3005-G80Y
S3005-G20Y
S3005-B20G
S2570-Y90R
S2502-Y
S2502-R
S2502-G
S2502-B
S2500-N
S2070-Y30R
S2070-R10B
S2070-G10Y
S2065-R90B
S2060-Y30R
S2060-Y20R
S2060-Y10R
S2060-R90B
S2060-R80B
S2060-R70B
S2060-R10B
S2060-G90Y
S7020-Y90R
S2060-G30Y
S2060-G10Y
S2060-B90G
S2060-B70G
S2055-B10G
S2050-Y30R
S2050-Y20R
S2050-Y10R
S2050-R90B
S2050-R80B
S2050-R70B
S5030-R90B
S4550-R90B
S8505-R20B
S7500-N
S8000-N
S2050-R10B
S2050-G90Y
S2050-G50Y
S2050-G30Y
S2050-G10Y
S2050-B90G
S2050-B50G
S2050-B10G
S5010-B90G
S8010-Y30R
S8010-G50Y
S8010-G10Y
S2040-Y30R
S5040-Y40R
S2040-Y10R
S2040-R90B
S2040-R70B
S2040-R10B
S2040-G90Y
S2040-G50Y
S2040-G30Y
S2040-G10Y
S2040-B90G
S2040-B70G
S2040-B50G
S4020-Y20R
S2030-Y90R
S2030-Y80R
S2030-Y70R
S2030-Y50R
S2030-Y30R
S2030-Y10R
S2030-R90B
S2030-R70B
S2030-B90G
S2030-B70G
S2030-B50G
S2030-B10G
S2020-Y90R
S2020-Y80R
S2020-Y70R
S2020-Y50R
S2020-Y40R
S2020-Y30R
S2020-Y20R
S2020-Y10R
S2020-R90B
S2020-R80B
S2020-R70B
S2020-R10B
S2020-G90Y
S2020-G10Y
S2020-B70G
S2020-B10G
S2010-Y80R
S2010-Y50R
S2010-Y30R
0125 PALM LEAF
S4020-B90G
S5040-G50Y
S2010-Y20R
S2010-Y10R
S2010-R90B
S2010-R80B
S2010-R70B
S2010-R10B
S2010-G90Y
S2010-G30Y
S2010-G10Y
S2010-B90G
S2010-B50G
S2010-B10G
S2005-Y90R
S5502-G
S2005-Y70R
S2005-Y60R
S2005-Y50R
S2005-Y40R
S2005-Y10R
S2005-Y
S2005-R80B
S2005-R70B
S2005-R60B
S2005-R50B
S2005-R40B
S2005-R20B
S2005-R10B
S2005-R
S2005-G80Y
S5020-B90G
S2005-G70Y
S2005-G60Y
S2005-G50Y
S2005-G40Y
S2005-G30Y
S2005-G10Y
S2005-G
S2005-B80G
S7500-N
S2005-B50G
S2005-B20G
S2005-B
S2002-Y50R
S5040-Y80R
S2002-Y
S2002-R50B
S5502-R
S4030-B50G
S5040-B70G
S2002-R
S2002-G50Y
S2002-G
S2002-B50G
S2002-B
S2000-N
S1580-Y90R
S1560-R90B
S1555-R80B
S1555-R70B
S1555-B10G
S1550-R80B
S1550-R70B
S1515-Y80R
S1515-Y60R
S1515-Y40R
S1515-Y20R
S1515-Y
S1515-R40B
S1515-R20B
S1515-G80Y
S1515-G40Y
S1515-B80G
S1515-B50G
S1510-Y80R
S1510-Y60R
S1510-Y40R
S1510-Y20R
S1510-R80B
S1510-R60B
S1510-R40B
S1510-R20B
S1510-R
S1510-G90Y
S1510-G80Y
S1510-G40Y
S1510-G20Y
S1510-B80G
S1510-B50G
S1510-B
S1502-Y50R
S1502-Y
S1502-R50B
S1502-R
S1502-G50Y
S1502-G
S1502-B50G
S1502-B
S1500-N
S1080-Y90R
S4050-Y80R
S1080-Y10R
S1080-G30Y
S1075-G90Y
S1075-G50Y
S1070-Y20R
S1070-G90Y
S1070-G50Y
S1070-G30Y
S1070-G10Y
S1060-Y30R
S1060-Y20R
S1060-Y10R
S1060-R10B
S1060-G90Y
S1060-G50Y
S1060-G30Y
S1055-B90G
S1050-Y30R
S1050-Y20R
S1050-Y10R
S1050-R90B
S1050-R10B
S1050-G90Y
S1050-G50Y
S1050-G30Y
S1050-B90G
S1040-Y20R
S1040-Y10R
S1040-R70B
S1040-R10B
S1040-G30Y
S1040-G10Y
S1040-B70G
S1040-B10G
S7020-B50G
S1030-Y20R
S1030-Y10R
S1030-R90B
S1030-R80B
S1030-R70B
S1030-R10B
S1030-R50B
S1030-G90Y
S1030-G50Y
S1030-G30Y
S1030-B90G
S1030-B70G
S1030-B50G
S1030-B10G
S1020-Y90R
S1020-Y80R
S1020-Y70R
S1020-Y50R
S1020-Y40R
S1020-Y30R
S1020-Y20R
S1020-Y10R
S1020-R90B
S1020-R80B
S1020-R70B
S1020-R50B
S1020-R10B
S1020-G90Y
S1020-G50Y
S1020-G30Y
S1020-G10Y
S1020-B90G
S1020-B70G
S1020-B10G
S1015-Y80R
S1015-Y40R
S1015-Y
S1015-R80B
S1015-R40B
S1015-R20B
S1015-G80Y
S1015-G40Y
S1015-B50G
S1015-B
S1010-Y90R
S1010-Y80R
S1010-Y70R
S1010-Y50R
S1010-Y40R
S1010-Y30R
S1010-Y20R
S1010-Y10R
S1010-R90B
S1010-R80B
S1010-R70B
S1010-R50B
S1010-R10B
S1010-G90Y
S1010-G50Y
S1010-G30Y
S1010-G10Y
S1010-B90G
S1010-B70G
S1010-B50G
S1010-B10G
S1005-Y90R
S1005-Y80R
S1005-Y70R
S1005-Y60R
S1005-Y50R
S1005-Y40R
S1005-Y30R
S1005-Y20R
S1005-Y10R
S1005-Y
S1005-R90B
S1005-R80B
S1005-R70B
S1005-R60B
S1005-R50B
S1005-R40B
S1005-R20B
S1005-R10B
S1005-R
S1005-G90Y
S1005-G80Y
S1005-G70Y
S1005-G60Y
S7000-N
S7020-B30G
S4030-B90G
S1005-Y50R
S1005-Y40R
S1005-Y30R
S1005-Y20R
S1005-Y10R
S1005-Y
S1005-R90B
S1005-R80B
S1005-R70B
S1005-R60B
S1005-R50B
S1005-R40B
S1005-R20B
S1005-R10B
S1005-R
S1005-G90Y
S1005-G80Y
S1005-G70Y
S1005-G60Y
S1005-G50Y
S1005-G40Y
S1005-G30Y
S1005-G10Y
S1005-G
S1005-B
S1002-Y50R
S1002-Y
S1002-R50B
S1002-R
S1002-G50Y
S1002-G
S1002-B50G
S1000-N
S0907-Y90R
S0907-Y70R
S0907-Y50R
S0907-Y30R
S0907-Y10R
S0907-R90B
S0907-R70B
S0907-R50B
S0907-R30B
S0907-R10B
S0907-G60Y
S0907-G20Y
S0907-B20G
S0807-R10B
S0804-Y90R
S0804-Y70Rv
S0804-Y50R
S0804-Y30R
S0804-Y10R
S0804-R90B
S0804-R70B
S0804-R50B
S0804-R30B
S0804-G90Y
S0804-G60Y
S0804-G20Y
S0804-B50G
S0603-Y80R
S0603-Y60R
S0603-Y40R
S0603-R80B
S0603-R60B
S0603-R40B
S0603-R20B
S0603-G80Y
S0603-G40Y
S0580-Y10R
S0580-G30Y
S0575-G90Y
S0570-Y30R
S0570-Y20R
S0570-Y10R
S0570-G90Y
S0570-G30Y
S0565-G50Y
S0565-G10Y
S0560-Y30R
S0560-Y20R
S0560-Y10R
S0560-G90Y
S0560-G50Y
S0560-G30Y
S0560-G10Y
S0550-Y20R
S0550-Y10R
S0550-R10B
S0550-G90Y
S0550-G50Y
S0550-G30Y
S0550-G10Y
S0540-Y30R
S0540-Y20R
S0540-Y10R
S0540-R90B
S0540-R10B
S0540-G90Y
S0540-G50Y
S0540-G30Y
S0540-G10Y
S0540-B10G
S0530-Y80R
S0530-Y30R
S0530-Y20R
S0530-Y10R
S0530-R80B
S0530-R10B
S0530-G90Y
S0530-G50Y
S0530-G10Y
S0530-B90G
S0530-B70G
S0530-B50G
S0530-B10G
S0525-R70B
S0520-Y90R
S0520-Y80R
S0520-Y70R
S0520-Y50R
S0520-Y40R
S0520-Y30R
S0520-Y20R
S0520-Y10R
S0520-R90B
S0520-R80B
S0520-R70B
S0520-R50B
S0520-R10B
S0520-G90Y
S0520-G50Y
S0520-G30Y
S0520-G10Y
S0520-B90G
S0520-B70G
S0520-B50G
S0520-B10G
S0515-Y80R
S0515-Y60R
S0515-Y20R
S0515-Y
S0515-R80B
S0515-R60B
S0515-R40B
S0515-R20B
S0515-R
S0515-G80Y
S0515-G40Y
S0515-B80G
S0515-B50G
S0515-B
S0510-Y90R
S0510-Y80R
S0510-Y70R
S0510-Y50R
S0510-Y40R
S0510-Y30R
S0510-Y20R
S0510-Y10R
S0510-R90B
S0510-R80B
S0510-R70B
S0510-R50B
S0510-R10B
S0510-G90Y
S0510-G50Y
S0510-G30Y
S0510-G10Y
S0510-B90G
S0510-B70G
S0510-B50G
S0510-B10G
S0507-Y80R
S0507-Y60R
S0507-Y40R
S0507-Y20R
S0507-Y
S0507-R80B
S0507-R60B
S0507-R40B
S0507-R20B
S0507-R
S0507-G80Y
S0507-G40Y
S0507-G
S0507-B80G
S0507-B20G
S0507-B
S0505-Y90R
S0505-Y80R
S0505-Y70R
S0505-Y50R
S0505-Y40R
S0505-Y30R
S0505-Y20R
S0505-Y10R
S0505-Y
S0505-R90B
S0505-R80B
S0505-R70B
S0505-R60B
S0505-R50B
S0505-R40B
S0505-R20B
S0505-R10B
S0505-R
S0505-G90Y
S0505-G80Y
S0505-G70Y
S0505-G60Y
S0505-G50Y
S0505-G40Y
S0505-G30Y
S0505-G10Y
S0505-G
S0505-B80G
S0505-B50G
S4050-B90G
S0505-B20G
S0505-B
S0502-Y50R
S0502-Y
S0502-R50B
S0502-R
S0502-G50Y
S0502-G
S0502-B50G
S0502-B
S0500-N
S0320-Y10R
S0310-Y10R
2711 RICH KASHMIR
S3030-R70B
9938 BLACKENDED BLACK
9920 CARBOOK BLACK
9918 KLASSISK VIT
9918 MORNING FOG
9915 EXFORD RIVER
9913 MATRIX
9912 GREY EVENT
9911 PLATINUM
9910 SUAVE
9904 TWILIGHT
8494 ORGANIC GREEN
8493 GREEN TEA
8479 EVERGREEN
8478 PALE GREEN
8469 GREEN LEAF
8428 ROMAN COLUMN
8427 SECRET GARDEN
8422 GREEN MARBLE
8362 IVY DIRT
8357 BURIED TREASURE
8356 HARIR
8352 PATINA RUST
8343
8334 GREEN ROOT
8331 ALDA
8325 WONDERGRASS
8323 CLOVER LANE
8316 THUNDER GREY
8306 GOLDEN KIWI
8304 THYME
8303 WHITE HEATHER
8302 LAUREL
8284 OLIVE
8281 PALE LINDEN
8265 LIME PEEL
8252 GREEN HARMONY
8239 FRESH DAY
8238 PEAR SENSATION
8237 HERBAL FUSION
8200 WINTER WILLOW
8199 SUGAR CANE
8190 APPLE WHITE
8181 PASTEL MINT
8159 SPRING DEW
8124 MALMO
8111 SHINE GREY
8106 GRONNSTEN
8088 SPRING FOLIAGE
8080 GRAUMBRA
8079 NATURE OASIS
8073 OOLONG
8072
8071 SUMMER DUSK
8070 TROPIC GINGER
8069
8068
8067 GREEN SPRING
8066
8065 BRIGHT SPRING
8064 ROMPIN
8063 LENA
8054 SUNNY SPOT
8050 GROVE
8048
8046 TWIG BROWN
8045 ANTIQUE BRONZE
8044 AUTUMN LEAF
8043 URBAN MIST
8042 METAMORPH
8042 FRESH HAY
8040
8018 MODERN WHITE
8014 CEDAR
8012 MARIGOLD WHITE
8011 STIN BEIGE
8005 WINTER FIG
8004 ORCHILD GREEN
8003 PEPPERMINT
7629 ANTIQUE GREEN
7628 TREASURE
7627 REFRESH
7626 AIRY GREEN
7613 NORTHERN MYSTIC
7555 SOFT MINT
7550 BETEL
7544 BAY LEAF
7543 DUSTY GREEN
7528 TREE
7430
7418 MOSLEY
7408 LEMON ZEST
7406
7395 STYLISH GREY
7391 GREY MATTER
7385 HILLSIDE
7379 WASHED GREEN
7377 GREY TREE
7374
7373 ON THE SHORE
7312 LIBRARY SEAT
7270 APPLE FROST
7249 ADELE
7237 NOSTALGI
7236 CHI
7163 MINTY BREEZE
7068 LEMON GREEN
7067 ROCKERY
7066
7064 SHRUB
7063 ICE MINT
7062 CHIRK CASTLE
7061
7060
7059 CREAMY SEA GREEN
7052 GREEN SMOKE
7044 MORGAN TONE
7043 REFLEKS
7042 WATER SPRING
7041 SPRUCE
7040 CYPRESS
7039 KHAKI
7039 KHAKI
7037 SOUR ONION
7036
7006
7001 HINT OF GREEN
6352 EVENING GREEN
6351 TENDER GREEN
6350 SOFT TEAL
6325 BALANCE
6317 ALPHINE SNOW
6253 SEA MIST
6251
6247 GLASS BLUE
6246 WHIMPER
6245
6244 PALM GREEN
6243 CLASSIC GREEN
6242 ELECTRIC GREEN
6241 GREEN ODYSSEY
6237
6236 DARJEELING
6235 VOSS
6234 STEEL TOPAZ
6198 COBALT
6191 BERYL CHARM
6167 SPRING BREEZE
6100 SERENE GREEN
6087
6084 SEA EMARALD
6034 ALMASHITE
6032 IMPERIAL JADE
6029 DEEP EMERALD
6024 SEA SPRAY
6013 SAGE GREEN
6012 CLEAR JADE
5455 INDUSTRIAL BLUE
5454 DARK TEAL
5452 NORDIC BREEZE
5306 PIRATE
5279 DAZE BAYOU
5277 URBAN NILE
5276 NEAR DUSK
5272 WHITE CLAY
5264
5262 SVALBARD SEA
5255 SPACE GREY
5239
5249 ARCTIC GREY
5225 LAKE VIEW
5222 INDUSTRY BLUE
5207 SPA CARE
5206 ATLANTIC POOL
5200 DUSKY BLUE
5168 MERMAID GREEN
5167 FREEDOM
5155 BLUE GRANITE
5136 ICE TURQUOISE
5090 GREY FROST
5056 LUCKY BLUE
5055
5054
5051 COASTAL GREENLAND
5050
5049 BEACH WEATHER
5045 SILVER CLAY
5044 ICY BLUE
5043 PALE TEAL
5040
5039 PACIFIC DYE
5038
5030
5028 WISPY GREY
5028 WISPY GREY
5011 SIRROCCO
5002
5001 SNOW WHITE
4744 SOPHISTICATED BLUE
4691 BLUE VIEW
4687 THUNDER
4686 CIGHT SHADOW
4685
4684 ICE LILAC
4678 ROAD HOME
4669 MYSTERIOUS
4668 MISTRAL BREEZE
4667
4666
4665
4662
4661 FOGGY SKY
4660
4629 MATT SILVER
4618 EVENING LIGHT
4525 VIOLET SEA
4521 MIDNIGHT FLOSS
4520 PAIGE
4518 FRESH FELL
4512 GREY STONE
4508 INGLOT
4498 PURPLE CANDY
4497 AMETHYNE
4492 CHERRY SWIFT
4488 VIOLET DREAMS
4477 DECO BLUE
4468 ALLADIN
4457 MEGA PIPE
4454 THOUSAND NIGHTS
4448 SOFT LILAC
4447 MUSK
4446 REFLECTION
4445 ARCTIC BLUE
4403 MIDNIGHT BLUE
4400 BLUE MARINE
4399 BLUE ASH
4398 RAIN DROPS
4397 COTTON SKY
4392 VIOLET
4326 VIOLET PEACE
4241 ALICE BLUE
4226 THUNDER HERO
4214 TAALUK
4202 PARROT BLUE
4200 RAMAD
4199
4178 GLADIOLA
4165 VINTAGE LINEN
4164 BLUE LAGOON
4155 SWIFT
4154 LAVENDAR WHIP
4153 BLAMANN
4150 LUNAR PLUM
4149 CALLIE PURPLE
4148 ULTRA VIOLET
4114
4111 KOKSGRA
4108 ETERNAL BLUE
4098 SKY SAFARI
4097 MISTY BLUE
4096 BAYSIDE BLUE
4095 OCEAN VIEW
4094 SHALLOW WAVE
4093 CLEAR BLUE
4091 STOVBLA
4072 MOON REFLECTION
4071 TROPEZ
4066 ZEN GREY
4056 DARK CHIM NEY
4055 MAJESTIC BLUE
4011 MISTRAL
3377 SLATE LAVENDER
3343 DUSTY PURPLE
3331 URSULA
3328 ROYALE BERRY
3312
3311
3310 JET BLACK
3309 DEEP BURGUNDY
3308 NIGHT OWL
3302 LITTLE PRINCESS
3255
3247 FIERY CRUSH
3234 BERMUDA PINK
3231 THIMBLE
3230 BRUSHED GRANDITE
3229 VOGUE HAZE
3224 DREAMY
3203 TOMATO
3185 ELDERBERRY CRUSH
3165 MIDNIGHT
3154 DREAM
S4502-Y
S4050-Y70R
S4050-B10G
3144 WHITE MALVA
3115 MAGIC POWDER
3114 ROSE LEAF
3113 ROBENA
S3060-Y85R
3113 ROBENA
S3060-Y75R
S3060-Y55R
S3060-Y45R
S3050-Y85R
S3050-Y55R
3047 SHADOW PURPL
3028 NUDRED
3022 BLACK PEARL
3010 DAMASK ROSE
3009 KNIGHT
3003 FLINT
2995 DUSTY RED
2994 HEAT
2993 KILIM
2992 DELIGHTFUL PINK
2805 RICH BURGUNDY
2804
2803 CTEADY BROWN
2802
2799 BROWN SUGAR
2798
2794 RUDDY
2791 MOLTEN COPPER
2789 IMPERIAL GARNET
2788
2787 ROSE WATER
2786
2785 BRIGHT CORAL
2784
2782 DECO PINK
2727 RED MAPLE
2630 BROWN SCRIPT
2629 MUSCAT
2615 PATISSERIE
2613 AMBER RUSH
2612 PINKKINS
2604 CORAL DUNE
2595 HEAVY CREAM
2591 NUDE SPICE
2588 ARTIST CLAY
2571 CLAUDIO
S2570-Y85R
2568 STAR CHAMPAGNE
2561 MOUNTAIN SUNSET
2552
2549 ROAST COFFEE
2548 COCOA BROWN
2542 SMOOTH LATTE
2540
S4040-B50G
S4020-Y30R
2539 PINK SAND
2536 INNOCENCE
2534 FAIR LADY
0253 ROSETTA STONE
2520
2510
2500 COTTONWOOD
2496 SANDSTONE
2495 BURDAN
2475
2458 OLD FRESCO
2456 MAPLE SALMON
2454 PINK ZEN
2451 FRENCH MANICURE
2450 MUSK LATHER
2449 JASMINE SCENT
2401 ROUGE
2396 TENDER PINK
2365 SJOKOLADE
2365 CHOCOLATE
2364 OAKWOOD
2348
2314
2299 MUD SLIDE
2249 ALE TANGY
2228 VISION
2225 TUSCANY
2206 YELLOW STONE
2185 ORIENTAL RED
2172
2170 SINOPIA
2169 AROMA
2168 SCENT
2167 SILHUETT
2162
2161
2160
2157 DAWN
2156
2150 SAMOAN SAND
2135 COCOA SEED
2134
2133 COCO BERRY
2132 FLAX
2131 FIRE BRICK
2130
2129
2128
2127 CANDY
2126 STATEMENT
2124 MACARONS PINK
2123 VITICELLA
2122 CARNATIONS
2121 FLORAL PINK
2120 TROPICAL BURST
2119
2117
2111 BURNED TERRACOTTA
2110 YOGA
2109 BATTLESHIP GREY
2105 LINEN GREY
2104 TEA FLOWER
2098 SILVER CLOUD
2097 BURNED SUGAR
#907573
2094
2093 ROUGE NOIR
2092 POWER PUFF
2090 ISLAND TAN
2089 LIGHT VENUS
2088
2086 DAMASCUS DUSK
2087 ROMA
S2070-Y95R
S2070-Y85R
S2070-Y55R
S2070-Y45R
2061 PANGOLIN
S2060-Y95R
S2060-Y85R
S2060-Y75R
S2055-Y75R
S2055-Y55R
S2055-Y45R
2051
S2050-Y95R
S2050-Y85R
S2050-Y75R
S2060-Y55R
S2060-Y45R
S4020-R10B
S2050-Y55R
S2050-Y45R
2046 BLUSH PINK
2044 CORAL PINK
2043 SAND DUST
S2040-Y95R
S2040-Y85R
S2040-Y75R
2037 DARK CLAY
2031 CORAL
2024 SENSES
2024 LIGHT MOCHA
2021 FROSTY PEACH
20120 ORGANIC RED
20119 TRANSPARENT PINK
20118 AMBER RED
2011 ANTIQUE BRASS
20055 DUSTY ROSE
20054 SILKY PINK
20047 BLUSHING PEACH
20046 SAVANNA SUNSET
1998 SPRING CHAMPAGNE
1989 RICH CLAY
1988 FOUNTAINS
1966 TEAL BEIGE
1964
1960 RAW MUSTARD
1938 TEA LEAVES
1929 NUTMEG
1928 SUMMER SNOW
1926 WINTER MIST
1922
1917 HIGH TOUCH
1899 FRONT
1892 MUDDY WATER
1877 PEBBLESTONE
1876 WILDEARL
1860 ARMY GREY
1832 MILKY WAY
1819 SHORE
1779 SIENNA ORANGE
1757 COFFEE BUTTER
1731 GINGER MIST
1653 GOLDEN SUNSET
1648 WILTSHIRE CREAM
1633 CITRONELLA
1628 TANGERINE BLAST
1626 ZEST
1625 SOUL
1624 SKYLIGHT
1623 PERSIAN KHAKI
1622 EDELWEISS
1516
1462 EVENING SKY
1456 BLONDE AMBITION
1453 VANILLA
1434 ELEGANT
1432 RICE ROLL
1421 MUESLI
1420 TOWER BROWN
1417 EARTH BROWN
1393 LYS JORD
1392 ANTIQUE YELLOW
1391 BARE
1376 MIST
1369 SUN
1362 OLIVE BROWN
1361 COCOA ROOT
1356 CORNSILK
1351 KAMELBRUN
1348 SKANK YELLOW
1334 PURE BARLEY
1304 ROMANTIC
#d5d0c4
1285 BAJONETT
1284 FOSSIL
1283 LYS GRA UMBRA
1278 LINEN WHITE
1268 SILVER GLASS
1262 HARMONY
1261
1257 PRISTINE SAND
1256 CINNAMON MILK
1251 BARE GROUND
1250 HOUR GRASS
1248 RAW CITRINE
1246 CHATEAU
1244
1243
1239 CLASSIC YELLOW
1238 ETERNAL SUNSHINE
1235 WHITE SAND
1230
1225
1224
1216 FROYA
12086 RUSTIC PINK
12085 RURAL
12084 DUSKY PEACH
12083 DEVINE
12082 REFINED YELLOW
12083 DEVINE
12084 DUSKY PEACH
12083 DEVINE
12082 REFINED YELLOW
12081 SILKY YELLOW
12080 SOFT RADIANCE
12079 GLEAM
12078 COMFORNT GREY
12077 SHEER GREY
12076 MODERN BEIGE
12075 SOOTHING BEIGE
12074 PEACHY
1200 DESERT SAFARI
0120 SEEDY PEARL
1199
1198 SUNPATH
1197 MIAMI CORAL
1196 LIGHT TANGERINE
1195
1194 DAY BREAK
1193 SPRAY TAN
1191
1189 DUST STORM
1188 UNICORN
1187 TRIBAL
1186 AUTUMN YELLOW
1180 DIJON
1178 SVABERG
1177 NOBILE
1174 SUN GLOW
1171 ORCHID
1168 VALE
1162
1161
1160 MORNING LIGHT
1159 HAYSTACK
1158 YELLOW RIVER
1157 GOLDEN RAY
1156 PETALS
1155 BUTTERY CREAM
1154 OLD CREAM
1153 QUICK SAND
1152
1151 YELLOW JASMINE
1150 SWEET NECTAR
1149 PALE SUN
1144 MONOLITH
1143 MISTY GREY
1142 CONCRETE
1140 SAND
1139
1137 SJOSAND
1136 LEELA
1135 SANDY CORAL
1134 EVENING SHADOW
1133 MITO
1130 VARLYS
1129 PARCHMENT
1128 CASHEW FRUIT
1122 BEACH HONEY
1121
1119 EARTH STONE
1118 PETRA STONE
1117 PEACH SKY
1114 BYBLOS BRONZE
11138 BEAVER
1113 GOLDEN SAND
1112 CAMEL SKIN
1110 NURA
1109 MEDITERRA NEAN OLIVE
1108 LOTUS ROOT
1107 LOFT
1105 SOYAMILK
10981 NORWEGIAN WOOD
10966 ALMOND BEIGE
10965 HIPSTER BROWN
10964 SMOKED
10963 GOLDEN BRONZE
10962 SANDY
10961 RAW CANVAS
10835 VELVET GREY
S1080-Y75R
1075 NAVAJO WHITE
1072 MINIMALIST
S1070-Y95R
S1070-Y85R
1070-Y75R
S1070-Y45R
S1070-R05B
1069 CASTOR GREY
10683 CASHMERE
10679 WASHED LINEN
10678 SPACE
S1060-Y95R
S1060-Y85R
S1060-Y75R
S1060-Y55R
S1060-Y45R
10580 SOFT SKIN
10579 COMPLEXION
10578 MISTY SHADOW
1053 EARTHSCAPE
S1050-Y95R
S1050-Y85R
S1050-Y75R
S1050-Y55R
S1050-Y45R
1046 DESERT ROSE
10428 MASALA
10415
10406 GOLDEN LILY
S1040-Y95R
S1040-Y85R
S1040-Y75R
S1040-Y55R
S1040-Y45R
S1040-G30Y
10399 PEGASUS
10394 PURE YELLOW
1039 ALMOND CREAM
10342 SABLE STONE
10336 FUDGE
1033 OLD OCHTE
1032 IRON GREY
S1030-Y95R
S1030-Y75R
S1030-Y75R
S1030-Y55R
S1030-Y45R
10290 SOFT TOUCH
1029 COPPERTONE
10254 BROWN SOIL
10248 OLIVE GARDEN
10245 GINSENG
1024 TIMELESS
1019 WHEAT
1017 PEACH
1016 ANTIQUE WHITE
1012 ELFENBEN
10064
1006 SAND PEBBLE
10051 CLAYWOOD
10038 YELLOW SHAN
10031 GINGKO
10012 MARS DUST
1001 EGG WHITE
10009
10005 TANGY
0708
0583
0981 CREAM
0967 LIGHT GREY
0908 OYSTER WHITE
0793 FROSTED GREY
0767 SENSUAL TOUCH
0710 BLUE SKY
0707 PEPPERMINT
0596 ICE BLUE
0593 MALACHITE
0578 SAHARA
0576 CERULEAN
0573 ROYAL NAVY
S0570-Y95R
S0570-Y75R
S0570-Y45R
S0560-Y95R
S0560-Y85R
S0560-Y75R
S0560-Y55R
S0560-Y45R
S0550-Y95R
S0550-Y85R
S0550-Y55R
S0550-Y45R
S0540-Y75R
S0540-Y45R
S0530-Y95R
S0530-Y75R
S0530-Y55R
S0530-Y45R
0526 LUNA
0566 IVORY WHITE
0565 OFF WHITE
S3060-Y20R
S4020-Y10R
S4005-Y20R
S3060-R80B
S8010-B30G
S3020-Y20R
S4030-Y50R
S8010-Y90R
S7020-R90B
S6030-B90G
S4050-R90B
S4020-B10G
S3500-N
S3060-B10G
S3050-G30Y
S2030-R80B
S2010-B70G
S1040-G90Y
S1030-Y80R
S1020-B50G
S1015-Y20R
S1015-R
S1015-G20Y
S3060-G50Y
S2005-Y80R
S4040-B70G
S4030-R10B
S3040-Y80R
S4030-B70G
S6500-N
S6020-B50G
S6000-N
S5540-B10G
S4502-G
S4050-R70B
S4040-G80Y
S3020-G10Y
S3020-B90G
S4550-G10Y
S2030-Y20R
S2005-Y20R
S1515-R60B
S1515-G20Y
S1510-Y
S1050-B10G
S1040-R90B
S1040-R80B
S1040-G50Y
S1040-B50G
S1015-Y60R
S1015-R60B
S1005-B50G
S4005-R20B
S4030-R50B
S3060-Y90R
S7010-B70G
S3050-G90Y
S3050-B90G
S3050-B50G
S3030-Y50R
S2040-B10G
S2030-Y40R
S2030-R10B
S2020-B50G
S2010-Y90R
S2010-Y40R
S1040-Y30R
S1040-B90G
S1030-Y30R
S7020-Y30R
S4030-Y30R
S3030-R10B
S3020-Y70R
S2050-B70G
S5040-Y20R
S2030-R50B
S2020-G30Y
S2020-B90G
S2010-G50Y
S1515-B
S1050-G10Y
S7020-Y50R
S3040-Y20R
S3040-R90B
S3040-B50G
S3030-Y80R
S3030-Y30R
S3030-R70B
S3020-Y80R
S8010-Y50R
S2040-Y50R
S2040-Y20R
S2040-R80B
S4030-Y40R
S2020-R50B
S2010-Y70R
S1515-R80B
S1515-R
S1015-B80G
S3040-Y40R
S4040-B90G
S3020-R90B
S3020-R70B
S3020-G90Y
S5500-N
S3000-N
S5000-N
S4040-G50Y
S1005-B20G
S0550-Y75R
S0540-Y95R
S0540-Y55R

bang mau son jotun

Bảng màu sơn Jotun Majestic

Sơn Jotun Majestic sẽ có 3 dòng, Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo bóng, sơn Majestic đẹp hoàn hảo bóng, Majestic đẹp hoàn hảo mờ, tất cả đều được dùng chung một bảng màu sơn Majestic bên dưới đây, quý khách hàng có thể xem và chọn cho mình màu ưng ý nhất nhé.

Bảng màu sơn jotun essence trong nhà, ngoài trời, sơn dầu mới nhất 2023

Tập hợp đầy đủ các màu của Essence dễ lau chùi, Essence ngoại thất bền đẹp và Essence sơn dầu siêu bóng, đây sẽ là bảng mã màu mà quý khách hàng mong đợi nhất từ trước đến nay, bởi sự tiện lợi mà nó mang lại cùng với sắc màu đẹp tô điểm cho công trình của mình trở nên hoàn hảo nhất song song với chất lượng.

Bảng màu sơn Jotun Jotaplast mới nhất 2023

Nổi tiếng là dòng sơn nội thất Jotun giá rẻ, kèm theo là bảng màu hợp sắc đủ các màu, Jotaplast rất được lòng của mọi người tiêu dùng hiện nay, cùng xem và điểm lại những màu mà quý khách có thể chọn cho công trình hay dự án của mình trong năm nay nhé.

Xem thêm: Bảng Màu Sơn Dulux