Bảng Xem Tuổi Cung Mệnh Theo Năm Sinh Ngũ Hành

Bảng Xem Tuổi Cung Mệnh Theo Năm Sinh Ngũ Hành cho ta biết được các thông tin như:

 • Bảng tra năm âm lịch
 • Mệnh ngũ các năm
 • Bảng tính tuổi theo năm
 • Xem cung mệnh
 • Xem mệnh tuổi
 • Cách tính cung mệnh
 • Bảng ngũ hành
 • Mệnh theo năm sinh
 • Bảng tuổi 12 con giáp

Ai củng biết được tuổi dương lịch theo ngày tháng năm sinh trên giấy tờ, vậy để biết được chính xác tuổi âm của bản thân mình là bao nhiêu thì không phải ai củng biết, ai củng có thể tự tính được.

Tavaco cung cấp cho bạn bảng tra tuổi âm của mình theo năm sinh dương lịch để biết dược chính xác tuổi âm lịch của mình là bao nhiêu tuổi nhé.

Bảng tra cung mệnh sẽ cho ta biết được những thông tin bổ ích như, Sinh năm 1988 là cung mệnh gì, thuộc mệnh gì..vvv..

Năm SinhCung PhiNgũ Hành
Tuổi Dương LịchTuổi Âm LịchNamNữ
Sinh năm 1924Giáp TýTốnKhônHải Trung Kim
Sinh năm 1925Ấp SửuChấnChấn
Sinh năm 1926Bính DầnKhônTốnLư trung hỏa
Sinh năm 1927Đinh MãoKhảmCấn
Sinh năm 1928Mậu ThìnLyCànĐại Lâm Mộc
Sinh năm 1929Kỷ TỵCấnĐoài
Sinh năm 1930Canh NgọĐoàiCấnLộ Bàng Thổ
Sinh năm 1931Tân MùiCànLy
Sinh năm 1932Nhâm ThânKhônKhảmKim Mũi Kiến
Sinh năm 1933Quý DậuTốnKhôn
Sinh năm 1934Giáp TuấtChấnChấnHỏa đầu non
Sinh năm 1935Ất HợiKhônTốn
Sinh năm 1936Bính TýKhảmCấnThủy Khe Núi
Sinh năm 1937Đinh SửuLyCàn
Sinh năm 1938Mậu DầnCấnĐoàiThổ Tường Thành
Sinh năm 1939Kỹ MãoĐoàiCấn
Sinh năm 1940Canh ThìnCànLyKim Trong Nến
Sinh năm 1941Tân TỵKhônKhảm
Sinh năm 1942Nhâm NgọTốnKhônMộc Dương Liễu
Sinh năm 1943Quý MùiChấnChấn
Sinh năm 1944Giáp ThânKhônTốnThủy Trong Núi
Sinh năm 1945Ất DậuKhảmCấn
Sinh năm 1946Bính TuấtLyCànThổ Nền Nhà
Sinh năm 1947Đinh HợiCấnĐoài
Sinh năm 1948Mậu TýĐoàiCấnHỏa Thu Lôi
Sinh năm 1949Kỷ SửuCànLy
Sinh năm 1950Canh DầnKhônKhảmMộc Tùng Bách
Sinh năm 1951Tân MãoTốnKhôn
Sinh năm 1952Nhâm ThìnChấnChấnThủy Trường Lưu
Sinh năm 1953Quý TỵKhônTốn
Sinh năm 1954Giáp NgọKhảmCấnKim Trong Cát
Sinh năm 1955Ất MùiLyCàn
Sinh năm 1956Bính ThânCànĐoàiHỏa Dưới Núi
Sinh năm 1957Bính DậuCànCấn
Sinh năm 1958Mậu TuấtCànLyMộc Bình Địa
Sinh năm 1959Kỹ HợiKhônKhảm
Sinh năm 1960Canh TýTốnKhônThổ Trên Tường
Sinh năm 1961Tân SửuChấnChấn
Sinh năm 1962Nhâm DầnKhônTốnKim Vàng Dát Mỏng
Sinh năm 1963Quý MẹoKhảmCấn
Sinh năm 1964Giáp ThìnLyCànHỏa Đèn Thờ
Sinh năm 1965Ất TỵCấnĐoài
Sinh năm 1966Bính NgọĐoàiCấnThủy Thiên Hà
Sinh năm 1967Đinh MùiCànLy
Sinh năm 1968Mậu ThânKhônKhảmThổ Bãi Rộng
Sinh năm 1969Kỷ DậuTốnKhôn
Sinh năm 1970Canh TuấtChấnChấnKim Trâm Thoa
Sinh năm 1971Tân HợiKhônTốn
Sinh năm 1972Nhâm TýKhảmCấnMộc Cây Dâu
Sinh năm 1973Quý SửuLyCàn
Sinh năm 1974Giáp DầnCấnĐoàiThủy Khe Núi
Sinh năm 1975Ất MãoĐoàiCấn
Sinh năm 1976Bính ThìnCànLyThổ Trong Cát
Sinh năm 1977Đinh TỵKhônKhảm
Sinh năm 1978Mậu NgọTốnKhônHỏa Trên Trời
Sinh năm 1979Kỷ MùiChấnChấn
Sinh năm 1980Canh ThânKhônTốnMộc Thạch Lựu
Sinh năm 1981Tân DậuKhảmCấn
Sinh năm 1982Nhâm TuấtLyCànThủy Biển Lớn
Sinh năm 1983Quý HợiCấnĐoài
Sinh năm 1984Giáp TýĐoàiCấnKim Trong Biển
Sinh năm 1985Ất SửuCànLy
Sinh năm 1986Bính DầnKhônKhảmHỏa Trong Lò
Sinh năm 1987Đinh MãoTốnKhôn
Sinh năm 1988Mậu ThìnChấnChấnMộc Rừng Xanh
Sinh năm 1989Kỷ TỵKhônTốn
Sinh năm 1990Canh NgọKhảmCấnThổ Bên Đường
Sinh năm 1991Tân MùiLyCàn
Sinh năm 1992Nhâm ThânCấnĐoàiKim Mũi Kiếm
Sinh năm 1993Quý DậuĐoàiCấn
Sinh năm 1994Giáp TuấtCànLyHỏa Đầu Non
Sinh năm 1995Ất HợiKhônKhảm
Sinh năm 1996Bính TýTốnKhônThủy Dưới Khe
Sinh năm 1997Đinh SửuChấnChấn
Sinh năm 1998Mậu DầnKhônTốnThổ Trên Tường
Sinh năm 1999Kỷ MãoKhảmCấn
Sinh năm 2000Canh ThìnLyCànKim Trong Nến
Sinh năm 2001Tân TỵCấnĐoài
Sinh năm 2002Nhâm NgọĐoàiCấnMộc Dương Liễu
Sinh năm 2003Quý MùiCànLy
Sinh năm 2004Giáp ThânKhônKhảmThủy Trong Suối
Sinh năm 2005Ất DậuTốnKhôn
Sinh năm 2006Bính TuấtChấnChấnThổ Nền Nhà
Sinh năm 2007Đinh HợiKhônTốn
Sinh năm 2008Mậu TýKhảmCấnHỏa Thu Lôi
Sinh năm 2009Kỷ SửuLyCàn
Sinh năm 2010Canh DầnCấnĐoàiMộc Tùng Bách
Sinh năm 2011Tân MãoĐoàiCấn
Sinh năm 2012Nhâm ThìnCànLyThủy Trường Lưu
Sinh năm 2013Quý TỵKhônKhảm
Sinh năm 2014Giáp NgọTốnKhônKim Trong Cát
Sinh năm 2015Ất MùiChấnChấn
Sinh năm 2016Bính ThânKhônTốnHỏa Dưới Núi
Sinh năm 2017Đinh DậuKhảmCấn
Sinh năm 2018Mậu TuấtLyCànMộc Bình Địa
Sinh năm 2019Kỷ HợiCấnĐoài
Sinh năm 2022Canh TýĐoàiCấnThổ Trên Tường
Sinh năm 2022Tân SửuCànLy
Sinh năm 2022Nhâm DầnKhônKhảmKim Vàng Dát Mỏng
Sinh năm 2023Quý MãoTốnKhôn
Sinh năm 2024Giáp ThìnChấnChấnHỏa Đèn Thờ
Sinh năm 2025Ất TỵKhônTốn
Sinh năm 2026Bính NgọKhảmCấnThủy Thiên Hà
Sinh năm 2027Đinh MùiLyCàn
Sinh năm 2028Mậu ThânCấnĐoàiThổ Bãi Rộng
Sinh năm 2029Kỷ DậuĐoàiCấn
Sinh năm 2030Canh TuấtCànLyKim Trâm Thoa
Sinh năm 2031Canh HợiKhônKhảm
Sinh năm 2032Nhâm TýTốnKhônMộc Cây Râu
Sinh năm 2033Quý SửuChấnChấn
Sinh năm 2034Giáp ThânKhônTốnThủy Dưới Khe
Sinh năm 2035Ất MãoKhảmCấn
Sinh năm 2036Bính ThìnLyCànThổ Trong Cát
Sinh năm 2037Đinh TýCấnĐoài
Sinh năm 2038Mậu NgọĐoàiCấnHỏa Trên Trời
Sinh năm 2039Kỷ MùiCànLy
Sinh năm 2040Canh ThânKhônKhảmMộc Thạch Lựu
Sinh năm 2041Tân DậuTốnKhôn
Sinh năm 2042Nhâm TuấnChấnChấnThủy Biển Lớn
Sinh năm 2043Quý HợiKhônTốn

Cung Phi là gì?

Cung phi nói ngắn gọn cho dể hiểu là dựa vào năm sinh dương lịch âm lịch của một người để luận phong thủy về người đó để biết được người đó thuộc vào cung nào trong 8 cung Bát Quái như cung Ly, cung Càn, cung Khôn, cung Khảm, cung Cấn,cùng Đoài, cung Chấn, cung Tốn.
Ví dụ:
Nam sinh năm 1988 tuổi âm là nhâm thìn, Cung Chấn thuộc HÀNH MỘC, thuộc Chánh Đông của Đông Tứ trạch.
Để tìm hiểu về cung phi ta phải nắm 1 số vấn đề như sau:
Cung Phi được chia thành 8 CUNG 2 NHÓM là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch

Đông Tứ Trạch bao gồm:

Cung Chấn thuộc chính Đông
Cung Khảm thuộc chính Bắc
Cung Ly thuộc Chính Nam
Cung Tốn thuộc Đông Nam

Tây Tứ Trạch bao gồm:

Cung Đoài thuộc Chính Tây
Cung Càn thuộc Tây Bắc
Cung Khôn thuộc Tây Nam
Cung Cấn thuộc Đông Bắc

Cách tính cung phi dể nhất ai củng có thể tính được

Dựa vào năm sinh ta có được cách tính cung phi mà bất kì ai củng có thể tính được mà không cần phải nhớ bảng, hoặc có thể tra bảng trên tavaco.vn có sẵn
Để tính được mình thuộc Cung nào trong tấc cả 8 cung ta cần phải nắm rỏ được chính xác là ta có năm sinh dương lịch vào năm nào, tuổi âm lịch là năm nào..vv..

Bảng cung phi ngũ hành nam nữ

DÀNH CHO NAMDÀNH CHO NỮ
1 KHẢM4 ĐOÀI7 TỐN1 CẤN4 CẤN7 KHÔN
2 LY5 CÀN8 CHẤN2 CÀN5 LY8 CHẤN
3 CẤN6 KHÔN9 KHÔN3 ĐOÀI6 KHẢM9 TỐN

Cách tính cung phi bát trạch

Ví dụ lấy năm sinh 1988 Mậu Thìn của mình luôn nhé !!

 • 1988 thì ta lấy 1 + 9 + 8 + 8 kết quả là 26
 • 26 Thì ta lấy 2+6 kết quả ra 8.

Cung phi của NỮ tương ứng là cung CHẤN (thuộc số 8)
Cung phi của NAM tương ứng là cung CHẤN (thuộc số 8)
Dựa vào bảng Cung Mệnh ở phía trên thì ta dể dàng biết mình thuộc cung gì.

Xác định Cung Phi Ngũ Hành trong Phong Thủy

Cung CHẤN thuộc hành MỘC
Cung KHẢM thuộc hành THỦY
Cung LY thuộc hành HỎA
Cung TỐN thuộc hành MỘC
Cung ĐOÀI thuộc hành KIM
Cung CÀN thuộc hành KIM
Cung KHÔN thuộc hành THỔ
Cung CẤN thuộc hành THỔ

 • Từ trong Bát Quái Cung ta có biết được bổn mệnh thuộc cung phi nào, và ngủ hành nào từ đó luận phong thủy cho người ấy.
 • Cung phi ngũ hành củng có ý nghĩa cho ta hiểu được thêm về tính cách của mỗi người trong mỗi cung phi, mỗi hành khác nhau…vv..

Ví dụ:
Người thuộc củng khảm thì có tính cách chịu thương chịu khó chịu được nhẫn nhịn cao,..

 • Cung phi ngũ hành củng cho ta xác định được người ấy thuộc bản mệnh gì, hành gì từ đó biết được màu sắc cho đến hướng nhà, hướng bếp, phòng làm việc ..vv.. phong thủy cần thiết của bản mệnh người đó.