1 thùng sơn dulux sơn được bao nhiêu m2

1 thùng sơn dulux sơn được bao nhiêu m2 là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi thì diện tích sơn được khi sử dụng sơn Dulux không có một con số cụ thể mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, quan trọng là phụ thuộc vào thể tích và khối lượng của tùng sơn Dulux mà khách hàng sử dụng.

1 thùng sơn dulux sơn được bao nhiêu m2

1 thùng sơn Dulux sẽ có nhiều loại. Ví dụ như 1 thùng có thể tích là 1 lít, 5 lít và 18 lít. Vì thế diện tích sơn được sẽ hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, diện tích sơn được còn phụ thuộc vào từng loại sơn như sơn lót, sơn bóng, sơn mờ, sơn mịn, sơn kinh tế.

Sơn Dulux thùng loại 1 lít

 • Sơn lót: 5 – 7m2
 • Sơn bóng, mờ: 6 – 8m2
 • Sơn mịn: 5 – 7m2
 • Sơn kinh tế: 5 -6m2

Sơn Dulux thùng loại 5 lít

 • Sơn lót: 28 – 36m2.
 • Sơn mịn: 22 – 33m2
 • Sơn bóng: 33 – 42m2
 • Sơn chống thấm: 28m2

Sơn Dulux thùng loại 18 lít

 • Sơn lót: 100 – 130m2
 • Sơn kinh tế: 70 – 80m2
 • Sơn mịn: 80 – 100m2
 • Sơn bóng: 120 – 150m2
 • Sơn chống thấm: 100m2

Trên đây là diện tích sơn được khi sử dụng các loại sơn Dulux tương ứng với từng thể tích của một thùng. Chắc chắn với những chia sẻ trên của chúng tôi các bạn đã giải đáp được thắc mắc 1 thùng sơn Dulux sơn được bao nhiêu m2 rồi phải không nào.
Theo như kinh nghiệm của chúng tôi thì những con số trên chỉ là theo tính toán còn trên thực tế thì sẽ có sự chênh lệch nhau. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhau là không đáng kể.